ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 05.00-08.30 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับกองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านสามารถสมัครได้ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

  • 23 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2561 สำหรับศิษย์เก่า
  • 23 ธันวาคม เป็นต้นไป สำหรับบุคคลทั่วไป

โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/7zhMQ4ElkKxKCwwB2 หรือสแกน QR Code บนโปสเตอร์ หรือสามารถสมัครด้วยตนเองที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/TULawRun/

Hits: 4936