• เข้าสู่ระบบ

  คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกับ Keio University Law School จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  เนื่องจากด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Keio (Keio University Law School ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดมาเยี่ยมเยียนคณะนิติศาสตร์ในระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2560 คณะนิติศาสตร์จึงได้ร่วมกับ Keio University Law School จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ประกอบด้วยการบรรยายโดยคณาจารย์และการนำเสนอและอภิปรายประเด็นปัญหาทางกฎหมายโดยนักศึกษา กำหนดการดังนี้

  วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560

                เวลา 9.30 – 12.00 น. การบรรยายหัวข้อ Fault in Thai Contract Law โดยผศ.ดร. มุนินทร์ พงศาปาน ณ ห้องประชุม 221

                เวลา 13.30 – 16.00 น. การบรรยายหัวข้อ Globalization Impacts on the Amendment to the Civil Code of Japan โดย Professor Hiroshi Matsuo ณ ห้องประชุม 222

                วันพุธที่ 13 กันยายน  2560

                เวลา 9.30 – 12.00 น.การบรรยายหัวข้อ The Current Issues in Thai Constitutional Law โดยอาจารย์อภินพ อติพิบูลย์สิน ณ ห้องประชุม 221

                เวลา 13.30 – 16.00 น. การบรรยายหัวข้อ The Current Issues in Thai Constitutional Law โดย Professor Tatsuhiko Yamamoto ณ ห้องประชุม 222

                วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน  2560

                เวลา 10.00 – 12.00 น. การนำเสนอประเด็นปัญหาทางกฎหมาย (Presentation on Common Legal Topic) โดยนักศึกษาจาก Keio University Law School  และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม 221

                เวลา 13.30 – 16.00 น. การอภิปรายประเด็นปัญหาทางกฎหมาย (Discussions on Common Legal Topic) โดยนักศึกษาจาก Keio University Law School  และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม 221

    จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย การนำเสนอ และอภิปรายในวันและเวลาดังกล่าว