• เข้าสู่ระบบ

    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่28 สิงหาคม 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

    เมื่อวันที่28 สิงหาคม 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช