• งานปฐมนิเทศของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-17.30 น.โดยมีท่านไพโรจน์ วายุภาพ อดีตประธานศาลฎีกา มากล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่

               ภาพบรรยากาศ งานปฐมนิเทศของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-17.30 น. โดยมีท่านไพโรจน์ วายุภาพ อดีตประธานศาลฎีกา มากล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่