• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ “ละเมิดอำนาจศาล : จุดกึ่งกลางระหว่างอำนาจกับสิทธิอยู่ที่ใด?”

  ศูนย์นิิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "ละเมิดอำนาจศาล : จุดกึ่งกลางระหว่างอำนาจกับสิทธิอยู่ที่ใด?"
  วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 
  ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT. 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  วิทยากร

  • ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  • นายสุเนติ คงเทพ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลจังหวัดชลบุรี
  • ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

  ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR Code ในภาพ หรือที่ ลงทะเบียนออนไลน์

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 02-613-2128