ข่าวสารและกิจกรรม

“We Need Your Support”

“We Need Your Support”
ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านกองทุนนิติธรรมพัฒน์ เงินบริจาคของท่านสามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 2 เท่า และข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งเข้าระบบของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนนิติธรรมพัฒน์ และร่วมพัฒนา นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ไปด้วยกัน