ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 1

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 1 แข่งขันระหว่างเวลา 9.00-10.30 น. ณ ห้อง 401 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทีมโจทก์ ได้แก่ทีมที่ 6 ศุภิสรา ด่านเฉลิมวงศ์ ทรรศมณ แสงดึก

ทีมจำเลย ได้แก่ ทีมที่ 1 ปาลิตา ลาวัณย์รัตนากุล เพ็ญพิชชา แก้วยาศรี สาวิตรี เตชะพัตราภรณ์

กรรมการตัดสินได้แก่ อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อ.กิตติภพ วังคำ

นักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่หน้าบัลลังก์ ได้แก่ นายเขมทัต ปิ่นชูทอง และนายสุรพัศ โกพัฒน์ตา

ถ่ายภาพโดย 20.722

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมจากการแข่งขัน

ทีมโจทก์ คนที่ 1 ทรรศมณ แสงดึก


ทีมโจทก์ คนที่ 2 ศุภิสรา ด่านเฉลิมวงศ์

ทีมจำเลย คนที่ 1 ปาลิตา ลาวัณย์รัตนากุล

ทีมจำเลย คนที่ 2 เพ็ญพิชชา แก้วยาศรี


ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง


อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย

อ.กิตติภพ วังคำ

อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิติวิทยาวุฒิ


นายชญานนท์ แสงอ่วม

นายกิตติพศช์ วุฒิเจริญภูรี
นายธรรมิก พิมเสน นายชญานนท์ แสงอ่วม

อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิติวิทยาวุฒิ นายชญานนท์ แสงอ่วม