ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 2

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 2 แข่งขันระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้อง 401 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทีมโจทก์ ได้แก่ทีมที่ 3 ศุภกร ศรีวสุเมธารัศมี ขวัญลิขิต กริชชาญชัย สาริศ พงศาวลีเบญจกุล

ทีมจำเลย ได้แก่ทีมที่ 18 นภัสนันท์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ปุณฑริก ทยาวิทิต สิรีภรณ์ เลาหบุตร

กรรมการตัดสินได้แก่ อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย อ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร 

นักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่หน้าบัลลังก์ ได้แก่ นายธรรมิก พิมเสน และนายกิตติพศช์ วุฒิเจริญภูรี

ถ่ายภาพโดย 20.722

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมจากการแข่งขัน

ทีมโจทก์ คนที่ 1 ขวัญลิขิต กริชชาญชัย

ทีมโจทก์ คนที่ 2 ศุภกร ศรีวสุเมธารัศมี

ทีมจำเลย คนที่ 1 ปุณฑริก ทยาวิทิต 

ทีมจำเลย คนที่ 2 นภัสนันท์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย

อ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร 

อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อ.กิตติภพ วังคำ

นายธรรมิก พิมเสน และนายกิตติพศช์ วุฒิเจริญภูรี


ทีมโจทก์ คนที่ 2 ศุภกร ศรีวสุเมธารัศมี


ทีมจำเลย คนที่ 2 นภัสนันท์ ณัฏฐวุฒิ


ทีมจำเลย คนที่ 1 ปุณฑริก ทยาวิทิต

ทีมจำเลย ปุณฑริก ทยาวิทิต นภัสนันท์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์