ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 1

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 1 แข่งขันระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้อง 401 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทีมโจทก์ ได้แก่ ทีมที่ 5 วลัญช์รัตน์ ทองพานิช สิปปกร บุญรักษา

ทีมจำเลย ได้แก่ ทีมที่ 9 จิตรวรรณ ชูทอง ดาวอนงค์ พงษ์ขาว

กรรมการตัดสินได้แก่ อ.ศุภวิช สิริกาญจน อ.กิตติภพ วังคำ อ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร 

นักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่หน้าบัลลังก์ ได้แก่ นายวรโชติ ย่องลั่น  และนายกฤษณพงษ์​ สมบูรณ์สุข​

ถ่ายภาพโดย _mindchant

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมจากการแข่งขัน

ทีมโจทก์ คนที่ 1 วลัญช์รัตน์ ทองพานิช 

ทีมโจทก์ คนที่ 2 สิปปกร บุญรักษา

ทีมจำเลย คนที่ 1 จิตรวรรณ ชูทอง

ทีมจำเลย คนที่ 2 ดาวอนงค์ พงษ์ขาว

อ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร กรรมการตัดสินได้แก่ อ.ศุภวิช สิริกาญจน อ.กิตติภพ วังคำ อ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร ทีมจำเลย คนที่ 2 ดาวอนงค์ พงษ์ขาว  ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

อ.ตามพงศ์ ชอบอิสระ

อ.สุประวีณ์ อาสนศักดิ์

ทีมโจทก์ คนที่ 1 วลัญช์รัตน์ ทองพานิช 

นักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่หน้าบัลลังก์ ได้แก่ นายวรโชติ ย่องลั่น และนายกฤษณพงษ์​ สมบูรณ์สุข​