ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 2

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 2 แข่งขันระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้อง 401 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทีมโจทก์ ได้แก่ ทีมที่ 10 ชนิสรา ทวีกาญจน์ ปฐมพงศ์ กองโสภา พาทิศ สุพรรณโท

ทีมจำเลย ได้แก่ ทีมที่ 14 หัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ สรัล อร่ามรัศมีกุล นวพล ขำสง่า

กรรมการตัดสินได้แก่ อ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร อ.ศุภวิช สิริกาญจน อ.สุประวีณ์ อาสนศักดิ์

นักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่หน้าบัลลังก์ ได้แก่ นางสาวอัครชาภา ชลสุวรรณ และนายอัครพงษ์ อำภา

ถ่ายภาพโดย _mindchant

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมจากการแข่งขัน

ทีมโจทก์ คนที่ 1 ชนิสรา ทวีกาญจน์

ทีมโจทก์ คนที่ 2 ปฐมพงศ์ กองโสภา

ทีมจำเลย คนที่ 1 สรัล อร่ามรัศมีกุล

ทีมจำเลย คนที่ 2 นวพล ขำสง่า

ทีมโจทก์ พาทิศ สุพรรณโท (researcher) ปฐมพงศ์ กองโสภา

ทีมจำเลย หัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ สรัล อร่ามรัศมีกุล  อ.กิตติภพ วังคำ


ทนายความจากสำนักงานทนายความคำนวณ ชโลปถัมภ์

อ.กิตติภพ วังคำ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

อ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร

กรรมการตัดสินได้แก่ อ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร อ.ศุภวิช สิริกาญจน อ.สุประวีณ์ อาสนศักดิ์