ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศผล ทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

ทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 (เรียงตามลำดับคะแนน) รายละเอียดดังนี้

ลำดับ 1 ทีมที่ 19 วิริยะ ก้องศิริวงศ์ นครินทร์ กองสุข ศิรวิชญ์ บุญมา
ลำดับ 2 ทีมที่ 14 หัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ สรัล อร่ามรัศมีกุล นวพล ขำสง่า
ลำดับ 3 ทีมที่ 3 ศุภกร ศรีวสุเมธารัศมี ขวัญลิขิต กริชชาญชัย สาริศ พงศาวลีเบญจกุล
ลำดับ 4 คะแนนเท่ากัน 3 ทีม ได้แก่

  • ทีมที่ 2 นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร นัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์ อรอร กฤษณะทรัพย์
  • ทีมที่ 4 กันต์ธนิน จิรโรจน์อังกูร ศุภสิน เจียรพาณิชย์พงศ์ อัคระ สวนศรี
  • ทีมที่ 7 ณัฐวุฒิ​ เหลี่ยมผา สรวีย์ เทพหนู ขวัญพิชชา ดวงขวัญ

หมายเหตุ เนื่องจากทีมที่ได้คะแนนเท่ากันในลำดับที่ 4 มี 3 ทีม และในกฎกติการแข่งขันมิได้ระบุทางแก้ไว้ ทางคณะผู้จัดการแข่งขันฯ เห็นว่าทุกทีมที่ได้คะแนนลำดับ 4 มีสิทธิผ่านเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ โดยการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ จะมีขึ้นในเช้าวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 คู่ (จากเดิมที่กำหนดไว้ 2 คู่) รายละเอียดดังนี้

  • คู่ที่ 1 แข่งขันเวลา 8.00-9.30 น.
  • คู่ที่ 2 แข่งขันเวลา 9.30-11.00 น.
  • คู่ที่ 3 แข่งขันเวลา 11.00-12.30 น.

ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันฯ ทั้ง 6 ทีม จะได้รับการติดต่อจากผู้จัดการแข่งขันฯ เพื่อจับฉลากเลือกคู่แข่งขัน และเวลาในการแข่งขันต่อไป (ข้อแนะนำเพิ่มเติม การแข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศ จะมีขึ้นในเวลา 14.00 น. วันเดียวกัน ทั้ง 6 ทีมจึงควรวางแผนการจัดการมาล่วงหน้ากรณีที่ได้ผ่านเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศด้วย)

ทั้งนี้ ทั้ง 6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จะไม่ถูกผูกมัดโดยสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ที่ได้ส่งมาแต่แรก และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเด็นที่ต้องการต่อสู้ได้ โดยให้ส่ง สรุปประเด็น (summary) (ไม่ใช่แถลงการณ์ย่อ) จำกัดไม่เกินฝ่ายละ 500 คำ ทั้งสรุปประเด็นฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย ภายในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.

รายละเอียดและวิธีการส่งสรุปประเด็น (summary) จะแจ้งให้ทราบโดยละเอียดอีกครั้ง