ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรองชนะเลิศ

ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรองชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 401 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คู่ที่ 1 แข่งขันระหว่างเวลา 8.00-9.30 น.

ทีมโจทก์ ทีมที่ 2 นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร นัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์ อรอร กฤษณะทรัพย์

ทีมจำเลย ทีมที่ 3 ศุภกร ศรีวสุเมธารัศมี ขวัญลิขิต กริชชาญชัย สาริศ พงศาวลีเบญจกุล

คู่ที่ 2 แข่งขันระหว่างเวลา 9.30-11.00 น.

ทีมโจทก์ ทีมที่ 4 กันต์ธนิน จิรโรจน์อังกูร ศุภสิน เจียรพาณิชย์พงศ์ อัคระ สวนศรี


ทีมจำเลย ทีมที่ 7 ณัฐวุฒิ​ เหลี่ยมผา สรวีย์ เทพหนู ขวัญพิชชา ดวงขวัญ

คู่ที่ 3 แข่งขันระหว่างเวลา 11.00-12.30 น.


ทีมโจทก์ ทีมที่ 14 หัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ สรัล อร่ามรัศมีกุล นวพล ขำสง่า


ทีมจำเลย ทีมที่ 19 วิริยะ ก้องศิริวงศ์ นครินทร์ กองสุข ศิรวิชญ์ บุญมา

ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 และ 2 จะได้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะแข่งขันเวลา 14.00-15.30 น. ในวันเดียวกัน