ข่าวสารและกิจกรรม

ตัวอย่างแถลงการณ์ย่อ (memo) ของผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 นายพชร วัฒนสกลพันธุ์ และนางสาวภาณพิศุทธ์ บุญตรา 

ตัวอย่างแถลงการณ์ย่อ (memo) ของผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 นายพชร วัฒนสกลพันธุ์ และนางสาวภาณพิศุทธ์ บุญตรา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่