ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดส่ง “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (memo) และ “สรุปประเด็น” (summary) สำหรับการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่ง “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (memo) และ “สรุปประเด็น” (summary) ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ทางอีเมล mootcourt.tulawcenter@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23.59 น.

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการส่งได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/tulawmootcourt2019_memoandsummary/