ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
ณ ห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต และห้องประชุม คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ระหว่างเวลา 8.45-12.30 น.

กำหนดการ 🕐
📌8.45-9.00 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร
📌9.00-11.30 น.แจกโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน และชี้แจงกฎกติกาการแข่งขันโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน (ผศ.ดร.กรศุทธิ์ อ.ดร.พนัญญา อ.เพียรรัตน์ อ.ดิศรณ์ อ.กิตติภพ นางสาวพรปวีณ์)
📌11.30-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน