ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ได้มีการปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างเวลา 8.45-12.30 น. ณ ห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ไปยังห้องประชุม คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร อาจารย์เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์กิตติภพ วังคำ นางสาวพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ และนายฑทราวิช เชื้อแอบราช (ศูนย์ลำปาง) และนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 19 ทีม (ทีมละ 2-3 คน) เข้าร่วมการปฐมนิเทศ

ในการปฐมนิเทศ ได้มีการชี้แจงกฎกติกาการแข่งขัน รวมถึงแจกโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน โดยรูปแบบการแข่งขันในปีนี้เป็นระบบโจทย์เดียวตลอดการแข่งขัน และใช้ระบบเก็บคะแนน (ไม่ใช่ knock-out) และผู้เข้าแข่งขันต้องส่งสรุปคำแถลงการณ์ย่อ (memo) และสรุปประเด็น (summary) ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยผลคะแนนจากสรุปคำแถลงการณ์ย่อ (memo) จะนำมาใช้คัดเลือกผู้สมัครให้เหลือ 16 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันแถลงการณ์ฯ ในรอบคัดเลือก


ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร

อาจารย์เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร
อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

อาจารย์กิตติภพ วังคำ

นางสาวพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์
อาจารย์เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร

อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร

อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์กิตติภพ วังคำ
ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์กิตติภพ วังคำ
ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์กิตติภพ วังคำ อาจารย์เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร

อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์กิตติภพ วังคำ ศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
นักศึกษาที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศที่ศูนย์ลำปาง