ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1


ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรองชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 1 แข่งขันระหว่างเวลา 8.00-9.30 น. ณ ห้อง 401 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทีมโจทก์ ทีมที่ 2 นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร นัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์ อรอร กฤษณะทรัพย์

ทีมจำเลย ทีมที่ 3 ศุภกร ศรีวสุเมธารัศมี ขวัญลิขิต กริชชาญชัย สาริศ พงศาวลีเบญจกุล

กรรมการตัดสินได้แก่ นายดนัย อนันติโย นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา นายอิทธิเสฏฐ์ อุไรวรณ์

นักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่หน้าบัลลังก์ ได้แก่ นางสาวพัทธนันท์ คีรีเพชร นางสาวบัณฑิตา ชูมณ

ถ่ายภาพโดย Pump แต่งภาพโดย  สุธีร์ เจริญต้นภูบาล

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมจากการแข่งขัน

ทีมโจทก์ คนที่ 1 อรอร กฤษณะทรัพย์

ทีมโจทก์ คนที่ 2 นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร

ทีมจำเลย คนที่ 1 สาริศ พงศาวลีเบญจกุล

ทีมจำเลย คนที่ 2 ศุภกร ศรีวสุเมธารัศมี