• เข้าสู่ระบบ

    ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาหลักสูตร LLB ซึ่งได้รับรางวัล Best Memorials ในการแข่งขัน TUN SUFFIAN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW MOOT COURT COMPETITION 2017

    ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตร LLB ซึ่งได้รับรางวัล Best Memorials ในการแข่งขัน TUN SUFFIAN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW MOOT COURT COMPETITION 2017 ที่ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย

    โดยนักศึกษาที่เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าแข่งขัน ได้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (LLB in Business Law (International Program) )  ชั้นปีที่สอง ประกอบไปด้วย Akira Manuskiattikul Hotaru Tokunaga Yosapat Thaohirun  Nantaporn Suvannathat โดยมีอาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล เป็นโค้ช และ Vanchai Chaichuchanapa ศึกษาหลักสูตร LLB  ชั้นปีที่สี่ เป็นผู้ช่วยโค้ช (Assistant Coach) และมีอาจารย์เมษปิติ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้กำกับดูแล ร่วมเดินทางไปในการแข่งขันกับนักศึกษา