ประกาศ

ประกาศผล นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เพื่อเข้าร่วม UEL SUMMER SCHOOL 2019: “Contract Law and Dispute Resolution, Negotiations of the U.S.”

ประกาศผล นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เพื่อเข้าร่วม UEL SUMMER SCHOOL 2019: “Contract Law and Dispute Resolution, Negotiations of the U.S.” ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

  • 1. นางสาวศุภิสรา ด่านเฉลิมวงศ์ (ภาคปกติ ศูนย์รังสิต)
  • 2. นางสาวสุดารัตน์ ตรีเทพ (ปริญญาโท)
  • สำรอง Ms Pichamol Khaosakul (LLB)

ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับ 1 และ 2 จะได้รับการติดต่อจากคณะนิติศาสตร์เพื่อดำเนินการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวต่อไป