• เข้าสู่ระบบ

  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัล First-Place Best Researcher และรางวัล Second-Place Best Oralist จากการแข่งขัน H V Perera QC Memorial Moot Court Competition (Victor’s Moot 2018) ณ ประเทศศรีลังกา


  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (LL.B.) ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน  H V Perera QC Memorial Moot Court Competition (Victor's Moot 2018) ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2561 ณ ประเทศศรีลังกา ได้รับรางวัล First-Place Best Researcher และรางวัล Second-Place Best Oralist จากการแข่งขัน

  การแข่งขันจัดโดย Moot Society of Sri Lanka Law College โดยความร่วมมือกับ  Sri Lanka's International Chamber of Commerce (ICC), SAARC Arbitration Council,  กระทรงการยุติธรรมศรีลังกา (Sri Lanka’s Ministry of Justice) และกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา (Sri Lanka’s Ministry of Foreign Affairs) ทั้งนี้ H V Perera Memorial QC Moot  เป็นการแข่งขันศาลจำลองระหว่างประเทศการแข่งขันแรกที่จัดในศรีลังกา

    
  สมาชิกทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
  นางสาวนันทภรณ์ สุวรรณทัต (ชั้นปีที่สอง)
  นางสาว Hotaru Tokunaga (ชั้นปีที่สอง)
  นายศุภวิชญ์ นิมมานสมบูรณ์ (ชั้นปีที่สาม)

  นายสุปาฏิ สายเชื้อ (ชั้นปีที่สาม)


  ในการแข่งขันรอบแรก ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แข่งขันกับทีม National Law School of India University (ประเทศ อินเดียว) Rajiv Gandhi National University of Law (ประเทศอินเดีย) (ผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้), University of Colombo (ประเทศศรีลังกา) และ University of Peradeniya (ประเทศศรีลังกา)

   

  นายศุภวิชญ์ นิมมานสมบูรณ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่สาม ได้รับรางวัล First-Place Best Researcher

  และนางสาว Hotaru Tokunaga นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่สอง ได้คะแนนสูงสุดอันดับสอง Second-Place Best Oralist ของการแข่งขันปีนี้

  อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่ ผศ.ดร.จารุประภา รักษ์พงษ์ และอ.ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล โดยการควบคุมทีมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา LB499 Moot Court