• เข้าสู่ระบบ

    ขอเชิญศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมประกวดตั้งชื่องานและออกแบบตราสัญญาลักษณ์ “งานเดิน-วิ่ง”

    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมประกวดตั้งชื่องานและออกแบบตราสัญญาลักษณ์ "งานเดิน-วิ่ง" ที่จะจัดขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากรของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์และรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 15,000 บาท สำหรับตราสัญลักษณ์ และ 5,000 บาท สำหรับชื่องาน

    ท่านสามารถส่งผลงานประกวดได้ที่ tulaw.runwalk@gmail.com โดยระบุชื่อ เลขทะเบียนนักศึกษา และหมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน หมดเขตส่งประกวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2561