ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “COVID ขวิดการบิน: มุมมอง ปัญหา ความท้าทายและทางออก”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “COVID ขวิดการบิน: มุมมอง ปัญหา ความท้าทายและทางออก” จัดโดยศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ ร่วมกับสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สามารถเข้าร่วมการสัมมนาผ่านทาง Cisco Webex Events ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2zWEpok