ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ดร. นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล

 

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ดร. นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master Droit public, Droit public approfondi (mention assez bien), Université d’Aix-Marseille, France
  • Master Droit des affaires, Transports maritimes (mention bien), Université d’Aix-Marseille, France
  • Doctorat en Droit public, Université d’Aix-Marseille, France หัวข้อวิทยานิพนธ์ La liberté de manifestation en Thaïlande

เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562

Hits: 276