ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การศึกษา

  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) ธรรมศาสตร์
  • น.ม. (สาขากฎหมายอาญา) ธรรมศาสตร์

เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561

Hits: 295