ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ศุภวิช สิริกาญจน

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ศุภวิช สิริกาญจนอาจารย์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การศึกษา

  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) ธรรมศาสตร์
  • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) ธรรมศาสตร์
  • LL.M. University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Wharton Business and Law Certificate, Wharton Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

Hits: 162