ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ สุประวีณ์ อาสนศักดิ์

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ สุประวีณ์ อาสนศักดิ์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การศึกษา

  • Politics, Philosophy and Law (LL.B.), King’s College London สหราชอาณาจักร
  • LL.M., Duke University สหรัฐอเมริกา

Hits: 213