ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ยศสุดา หร่ายเจริญ

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ยศสุดา หร่ายเจริญ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร (LL.B., University of Edinburgh, UK)
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายสหภาพยุโรป มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร (LL.M. in European Law, University College London, UK)

เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561

Hits: 195