คณะนิติศาสตร์ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมการแข่งขันศาลจำลองในต่างประเทศ อาทิ

Philip C. Jessup International Moot Court การแข่งขันศาลจำลองกฎหมายระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดโดย International Law Student Association (ILSA) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสาธารณรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 มีผู้เข้าร่วมกว่า 600 โรงเรียนจาก 90 ประเทศทั่วโลก ซึ่งโจทย์ของการแข่งขันเป็นการจำลองคดีในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในประเด็นของกฎหมายระหว่างประเทศร่วมสมัย

Stetson International Environmental Moot Court การแข่งขันศาลจำลองกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ จัดโดย Stetson University โดยจะมีการคัดตัวแทนของแต่ละภูมิภาคก่อน ซึ่งในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เป็นตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

Asia Cup International Law Moot Court การแข่งขันศาลจำลองกฎหมายระหว่างประเทศ สำหรับประเทศภูมิภาคเอเชียโดยสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมได้ประเทศละ 1 ทีม จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี โดยโจทย์ของการแข่งขันจะเน้นประเด็นสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot การแข่งขันอนุญาโตตุลาการในประเด็นกฎหมายการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ จัดขึ้นที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 โดยแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันได้หนึ่งทีม ซึ่งมีทีมเข้าร่วมมากกว่า 300 ทีมในแต่ละปี นอกจากนั้นยังมีการจัดการแข่งขัน Vis East ที่ฮ่องกงอีกด้วย

Young Thai IP Law Ambassador การแข่งขันศาลจำลองกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จัดโดย British Council ร่วมกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานกฎหมายต่างๆ ผู้ชนะในรอบภายในประเทศจะได้ถ้วยรางวัลจากศาลฎีกา และได้ไปฝึกงานที่สำนักงานกฎหมาย ประเทศอังกฤษ

The Red Cross International Humanitarian Law Moot Court การแข่งขันศาลจำลองระหว่างประเทศในประเด็นกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยมีการคัดตัวแทนภายในประเทศเพื่อส่งเข้าแข่งขันประเทศละ 1 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศฮ่องกง ในเดือนมีนาคมของทุกปี