ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับให้สูญหาย : บทบัญญัติทางกฎหมายและความเป็นไปได้จริงในสังคมยุติธรรมไทย”

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับให้สูญหาย : บทบัญญัติทางกฎหมายและความเป็นไปได้จริงในสังคมยุติธรรมไทย” ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.15–12.00 น. ผ่าน Zoom Meeting (ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/RjPHMyGTdWVz3YYH9) หรือติดตามรับชมผ่าน Facebook Fanpage “สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า”

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดโครงการ