ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนาออนไลน์ “สถานการณ์และบทเรียนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม” จัดโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภค และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ สภาองค์กรของผู้บริโภค และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวน ผู้บริโภครับฟังเวทีเสวนาออนไลน์ “สถานการณ์และบทเรียนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม”

วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. Live สด เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา น.305 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ภาคบัณฑิต)