ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง “ผลพลอยได้จากการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ: การตีพิมพ์และการอ้างอิงในระดับนานาชาติ”

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง “ผลพลอยได้จากการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ: การตีพิมพ์และการอ้างอิงในระดับนานาชาติ”

วิทยากร ได้แก่

1. รศ. ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.

2. ผศ. ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.

3. อาจารย์ ดร.ธนภัทร ชาตินักรบ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.

ผู้ดำเนินรายการ คือ รศ. ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR code จากภาพ หรือคลิก https://forms.gle/4h34FGedvXLeGyHs7 (กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่อีเมล Tnin2522@tu.ac.th)