ข่าวสารและกิจกรรม

คุณวิทยา เนติวิวัฒน์ (นิติ มธ. 2515) และครอบครัวได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่คณะนิติศาสตร์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 คุณวิทยา เนติวิวัฒน์ (นิติ มธ. 2515) และครอบครัวได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดตั้ง “กองทุนบรรจง-วรรณี เนติวิวัฒน์” โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อรำลึกถึงบิดา คุณบรรจง เนติวิวัฒน์ (นิติ มธ. 2502) และมารดา คุณวรรณี เนติวิวัฒน์ โดยมีรศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดี และอ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนในการรับมอบ