ข่าวสารและกิจกรรม

งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ได้มีการจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในระหว่างเวลา 8.00-8.30 น. รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ รศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำการวางพานพุ่มอนุสาวรีย์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์