ประกาศ

ช่องทางในการดูคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

คณะนิติศาสตร์ดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องในการเข้าดูคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าดูคะแนนสอบวิชาเฉพาะทาง https://bit.ly/3Lgmpo9

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้