ประกาศ

ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครสอบ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้สมัครสอบโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่ http://www.admission.law.tu.ac.th

*หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ปรับสถานะ สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล : tulaw0199@gmail.com