ข่าวสารและกิจกรรม

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์