ข่าวสารและกิจกรรม

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์