ข่าวสารและกิจกรรม

ทรงพระเจริญ

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์