ประกาศ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ประจำปีการศึกษา 2564 **สำหรับกลุ่มผู้มีคุณสมบัติพิเศษ**

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ประจำปีการศึกษา 2564 **สำหรับกลุ่มผู้มีคุณสมบัติพิเศษ**

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์รายละเอียดการสมัคร (กลุ่มผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ) https://bit.ly/3moG0qC

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรและสมัครเข้าศึกษาได้ที่ https://bit.ly/3miYMj2