ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน ถึงวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น !!