ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/3mLiCSJ

สมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ http://bit.ly/2KVefXU

รายละเอียดการชำระเงิน ค่าสมัครสอบ 500 บาท ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี “คณะนิติศาสตร์ มธ. (ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย)”

เลขที่บัญชี 905-0-02515-5