ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดประกาศ ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/10yWhPvCbCWYePcPcp5RI7ZMP1mVSXw2A/view?usp=sharing