ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ รอบที่ 2

ดาวน์โหลดรายชื่อมีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ รอบที่ 2 ได้ที่ : https://bit.ly/3AblmmC