ประกาศ

รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารประเภท กาแฟ/เครื่องดื่ม อาหารว่าง จำนวน 1 ร้าน หรืออาหารจานด่วน (Fast Food) จำนวน 1 ร้าน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3RZgbNa