สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานคืนสู่เหย้าเพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ ทั้งยังเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และให้ศิษย์เก่าได้พบกับคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์อีกด้วย

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจัดงานนิติศาสตร์รำลึกขึ้นเพื่อเป็นประจำเพื่อพบปะสังสรรค์กันในบรรดาศิษย์เก่า การจัดงานครั้งนี้สมาคมนิติศาสตร์มิได้มุ่งหารายได้ แต่หากมีรายได้อย่างใดเกิดขึ้นจากการจัดงาน ทางสมาคมนิติศาสตร์จะนำเงินดังกล่าวไปให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นิติศาสตร์รำลึก

ที่มาของภาพ: สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์