ข่าวสารและกิจกรรม

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์