ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2563 คณะนิติศาสตร์จะคืนให้นักศึกษาตามกรอบเวลาดังต่อไปนี้

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2563 คณะนิติศาสตร์จะคืนให้นักศึกษาตามกรอบเวลาดังต่อไปนี้
⦁ หลักสูตรนานาชาติ (LLB) จะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564
⦁ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต จะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564
⦁ ภาคปกติ ศูนย์ลำปาง จะเริ่มทยอยจ่ายหลังวันที่ 21 เมษายน 2564
⦁ ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ จะเริ่มทยอยจ่ายหลังวันที่ 21 เมษายน 2564