ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 82 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ. ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แก่ รศ. ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 82 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สำนักงานคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์