ข่าวสารและกิจกรรม, โครงการอบรม

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศรุ่นที่ 10”

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศรุ่นที่ 10” เปิดรับสมัครแล้ว

อบรมระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2564 โดยอบรมทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดโครงการอบรม: http://letec.law.tu.ac.th/?p=1056

สมัครอบรมที่: https://forms.gle/odxAXbTHJiXMvHvr5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line: @leteclawtu

Tel: 02-613-2139

Email: letec@tu.ac.th