ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

รายละเอียดการรับสมัครดาวน์โหลดได้ที่ : https://bit.ly/3xz480Y

ข้อมูลแผนการศึกษาปริญญาตรี ภาคบัณฑิต ดาวน์โหลดได้ที่ :  https://bit.ly/3omN8Gf